AR-GE NEDİR ?

AR-GE NEDİR ?

“ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME”

 

AR-GE kelimesi son zamanlarda sıkça kullanılmakla beraber herkes tarafından çok farklı yorumlanabilmektedir. Kimilerine göre  yeni bir ürün üretmek iken, kimilerine göre salt bilimsel çalışmalar yapmaktır. OECD tarafından ise, “bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar oluşturmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır.

Yeni bir sistem, hizmet, ürün, yazılım, süreç geliştirmek amacıyla tasarlanan yaratıcı projeler AR-GE yani Araştırma ve Geliştirme çalışmalarıdır. Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi sektörü, şirketler Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

AR-GE; toplumun kültürel, teknolojik bilgi hazinesini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaların bütünüdür. Günümüzde ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli konulardan biri “Know-How(Bir işi yapabilme bilgisi olarak çevrilebilir.)” olarak bilinen, donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde yüksek teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de AR-GE çalışmalarına bağlıdır.

Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının amaçları;

 

·         Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek

·         Üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak

·         Sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak

·         Üretilen teknolojik, bilimsel bilgiyi ticarileştirmek

 

Araştırma ve Geliştirme sürecinde 3 aktivite vardır;

Temel araştırma (basic research): Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni bilgi edinmeye denir. Bu süreçte uygulama yoktur. Sadece bilgi edinme hedeflenir.

Uygulamalı araştırma (applied research): Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretmeye yöneliktir. Ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik bir amaç içerir. Yani belirlenen amaca yönelik uygulama çalışmalarının yapıldığı süreçtir.

Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve halen var olan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler oluşturmaya veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır. Kısacası diğer iki süreçte edinilen bilgilerin desteğiyle yeni bir teknoloji geliştirme sürecidir. ar-ge-ve-inovasyonda-zincirleri-kirmak.jpg

Herhangi bir alanda aklınızda bir fikir var ise ve yeni bir teknoloji , ürün ya da hizmet geliştirmek istiyorsanız işe başlarken yapmanız gereken ilk adım Ar-Ge çalışmaları olmalıdır. Geniş ve kapsamlı araştırmalar sonucunda uygulamanın nasıl yapılacağına, hangi ürünün ya da bilginin ne şekilde kullanılacağına karar vermeniz projenizin sağlıklı bir şekilde hayata geçmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Diğer yandan ise herhangi bir Ar-Ge çalışması yapılmadan uygulamaya çalışılan bir proje, çok önemli ve ilgi çekici dahi olsa çöpe gidebilir.

Eğer yeni bir ürün geliştirmeye , ya da var olan bir ürünü daha yukarılara taşımaya yönelik fikirleriniz var ise güzel bir Ar-Ge çalışması yaptıktan sonra finansal destek almak amaçlı TUBİTAK gibi resmi kurumlara da başvurabilirsiniz. Bu konuda daha geniş kapsamlı bilgiler için TUBİTAK’ın ilgili sayfalarını ziyaret ediniz.

 

DİĞER BLOG / DUYURU